Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Civilflyget: Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2005:20
release year 2005
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_20.pdf
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-02
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket