Details for a source

Sources > Source
title Nordisk ordlista: livsmedel: namn och termer
document number TemaNord 2001:515
release year 2001
background [Ur förordet:] Denna publikation är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan nordiska kolleger som arbetar med livsmedelstabeller och livsmedelsdatabaser. Livsmedelsutbudet varierar mellan de nordiska länderna och det har inte varit möjligt att hitta exakta översättningar för alla livsmedel. Beteckningar för styckningsdelar av kött har varit speciellt svåra. En annan grupp är de nationella specialiteterna, av vilka de flesta bara med svårighet kan översättas till andra språk. Trots detta finns översatta beteckningar för många specialiteter.
posted/latest change 2009-03-13
number of terminological entries 944
 
publisher
organisation Nordisk ministerråd