Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Smältsvetsning och termisk skärning
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 1992:9
release year 1992
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS1992_09.pdf
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-02
number of terminological entries 17
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket