Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om högfrekventa
shorter title Högfrekventa elektromagnetiska fält
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 1987:02
release year 1987
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS1987_02.pdf
place Ordförklaringar till bilagan
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-02
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket