Details for a source

Sources > Source
title Ordlista
superior title Förvaltningshandbok för länsstyrelser
release year 2000
posted/latest change 2009-03-13
number of terminological entries 101
 
publisher
organisation Länsstyrelsen Västra Götalands län, Rätts- och veterinärenheten