Details for a source

Sources > Source
title Tryck- och täthetskontroll av tryckkärl och rörledningar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens meddelanden
document number ASS meddelanden 1978:21
release year 1978
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen