Details for a source

Sources > Source
title Kranhissar: vid byggkranar: anvisningar om utförande, fortlöpande tillsyn och besiktning av kranhissar vid byggkranar: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i maj 1978
shorter title Kranhissar: vid byggkranar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 131
release year 1978
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen