Details for a source

Sources > Source
title Epoxiprodukter: anvisningar för arbete med epoxiprodukter på tillfällig arbetsplats: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i maj 1978
shorter title Epoxiprodukter
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 127
release year 1978
place Bilaga 1 ordlista, s. 17-19
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen