Details for a source

Sources > Source
title Förslingade massabalsenheter: bundna med ståltrådar eller stålband för lyfthantering: anvisningar om arbete med förslingade massabalsenheter: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i augusti 1977
shorter title Förslingade massabalsenheter: bundna med ståltrådar eller stålband för lyfthantering
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 119
release year 1977
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen