Details for a source

Sources > Source
title Klor: anvisningar om skyddsåtgärder vid hantering av klor: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i augusti 1976
shorter title Klor
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 112
release year 1976
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen