Details for a source

Sources > Source
title Arbete med enzymer: föreskrifter och anvisningar till skydd mot yrkesskada vid arbete med äggvitespjälkande enzymer: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i april 1975
shorter title Arbete med enzymer
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 105
release year 1975
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen