Details for a source

Sources > Source
title Skidliftar: anvisningar om utförande, anordnande, besiktning, fortlöpande tillsyn m.m. av släpliftar: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i februari 1974
shorter title Skidliftar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 97
release year 1974
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen