Details for a source

Sources > Source
title Trädgårdsfordonsanvisningar: anvisningar om skyddsåtgärder vid trädgårdsfordon att iakttas av leverantörer: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i april 1973
shorter title Trädgårdsfordonsanvisningar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 93
release year 1973
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen