Details for a source

Sources > Source
title Hissnormer: föreskrifter och anvisningar angående persontillåtna hissar och varuhissar: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i mars 1973
shorter title Hissnormer
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 92
release year 1973
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 40
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen