Details for a source

Sources > Source
title Slaghackanvisningar: anvisningar om skyddsåtgärder vid slaghack, att iakttagas av leverantörer: utfärdade av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen i mars 1972
shorter title Slaghackanvisningar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 86
release year 1972
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen