Details for a source

Sources > Source
title Radonanvisningar: anvisningar om skyddsåtgärder mot radon och radondöttrar under jord i gruva och stenbrott m.m.: utfärdade av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen i samråd med Statens Strålskyddsinstitut i mars 1972
shorter title Radonanvisningar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 82
release year 1972
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 12
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen