Details for a source

Sources > Source
title Limningsanvisningar: anvisningar om skyddsåtgärder vid limningsarbete: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i juni 1971, reviderad upplaga 1972
shorter title Limningsanvisningar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 78
release year 1971
place Bilaga 2, Limtekniskt – skyddstekniskt sakregister, s. 51–54
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 69
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen