Details for a source

Sources > Source
title Stenanvisningar: anvisningar till skydd mot yrkesskada genom damm, buller och skakningar vid brytning och bearbetning av sten: utfärdade av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen i juni 1970 (reviderad upplaga 1972)
shorter title Stenanvisningar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 75
release year 1975
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen