Details for a source

Sources > Source
title Anvisningar angående utförande, märkning m.m. av aerosolbehållare: utfärdade av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen i mars 1969
shorter title Utförande, märkning m.m. av aerosolbehållare
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 69
release year 1969
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen