Details for a source

Sources > Source
title Dammexplosionsanvisningar: anvisningar om åtgärder till förebyggande av dammexplosioner: utfärdade av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen i februari 1971
shorter title Dammexplosionsanvisningar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 65
release year 1971
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen