Details for a source

Sources > Source
title Anvisningar angående utförande, användning, besiktning och tillsyn av lyftanordningar och lyftredskap för byggnads- och anläggningsarbete (Bygghiss- och krananvisningar): utfärdade av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen i jan. 1968
shorter title Anvisningar angående bygghissar och byggkranar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 58
release year 1968
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen