Details for a source

Sources > Source
title Träbearbetningsmaskiner: allmänna anvisningar om skyddsåtgärder vid träbearbetningsmaskiner och verktyg till sådana maskiner: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i augusti 1976
shorter title Träbearbetningsmaskiner: allmänna anvisningar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 51:0
release year 1976
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen