Details for a source

Sources > Source
title Gastankfartyg: anvisningar om skydd mot yrkesfara vid vissa arbeten på fartyg med tankar för kondenserad gas: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i februari 1975
shorter title Gastankfartyg: varvsanvisningar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 19:2
release year 1975
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 17
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen