Details for a source

Sources > Source
title Begreppslista
superior title Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken. Rapport från Vetenskapliga rådet för klimatfrågor
document number Miljövårdsberedningens rapport 2007:03
release year 2007
link http://www.sou.gov.se/mvb/pdf/Bilaga%202_Vetenskapligt_underlag_for_klimatpolitiken.pdf
place s. 173–184
background Begreppen förklaras på det sätt som de används i den här rapporten.
posted/latest change 2009-03-13
number of terminological entries 45
 
publisher
organisation Miljövårdsberedningen, Miljödepartementet