Details for a source

Sources > Source
title Gruvhissanvisningar: anvisningar om gruvhissar och vissa andra lyftanordningar under jord i gruva, stenbrott och betongbygge: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i mars 1973
shorter title Gruvhissanvisningar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 14
release year 1973
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 53
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen