Details for a source

Sources > Source
title Anvisningar om skydd mot yrkesfara vid sprutmålning: utfärdade av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen i januari 1971
shorter title Sprutmålningsanvisningar
superior title Kungl. Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 12
release year 1971
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen