Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om gasflaskor samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 5 december 1996
shorter title Gasflaskor
superior title Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1996:9
release year 1996
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen