Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor
superior title Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1999:5
release year 1999
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen