Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om organiska lösningsmedel samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 23 augusti 1990
superior title Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1990:14
release year 1990
place Bilaga 2 ordlista, s. 35-37
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 19
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen