Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om smittfarligt arbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 17 maj 1991
shorter title Smittfarligt arbete
superior title Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1991:2
release year 1991
place Ordlista, s. 18-19
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen