Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om buller från gräsklippare samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 21 september 1993
shorter title Buller från gräsklippare
superior title Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1993:16
release year 1993
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen