Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ändring i styrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1987:17) om övervakning av pannanläggningar samt i styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 17 november 1994
shorter title Övervakning av pannanläggningar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1994:37
release year 1994
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen