Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om tryckkärl och andra tryckbärande anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: omtryckt i sin helhet efter ändringar den 16 december 1993 (AFS 1993:55) och den 17 november 1994
shorter title Tryckkärl
superior title Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1994:39
release year 1994
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 33
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen