Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ändring i styrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande, fortlöpande tillsyn, besiktning m.m. av staplingskranar (nr 134): beslutad den 13 december 1994
shorter title Staplingskranar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1994:43
release year 1994
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen