Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler) samt kommentarer: utfärdad den 21 mars 1985
shorter title PCB (polyklorerade bifenyler)
superior title Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1985:1
release year 1985
place Ordlista, s. 29–30
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 14
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen