Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om hissar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: utfärdad den 22 mars 1989
shorter title Hissar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1989:5
release year 1989
place Bilaga A termer och definitioner, s. 51-57
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 71
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen