Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ändring i arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 127, Epoxiprodukter: utfärdad den 26 november 1979
shorter title Epoxiprodukter
superior title Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1979:7
release year 1979
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen