Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om elektrisk utrustning till kranar och andra lyftinrättningar med kommentarer: utfärdad den 13 november 1980
shorter title Elutrustning till kranar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1980:18
release year 1980
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen