Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om överlastdon på kranar med kommentarer: utfärdad den 11 december 1980
shorter title Överlastdon på kranar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1980:19
release year 1980
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 17
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen