Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om gångbanor på tornkranar med kommentarer: utfärdad den 18 september 1981
shorter title Gångbanor på tornkranar
superior title Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1981:18
release year 1981
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen