Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om maskiner och annan utrustning för grafiskt arbete med kommentarer: utfärdad den 25 augusti 1983
shorter title Maskiner för grafiskt arbete
superior title Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1983:9
release year 1983
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen