Details for a source

Sources > Source
title Sågar: anvisningar om skyddsåtgärder vid sågar för bearbetning av trä och träprodukter: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i mars 1978
shorter title Sågar: träbearbetningsmaskiner
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 51:3
release year 1978
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 40
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen