Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbete i grus-, sand- och lertag med kommentarer: utfärdad den 29 januari 1981
shorter title Grus-, sand- och lertag
superior title Excerpter ur Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1981:1
release year 1981
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen