Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbete i stålverk med kommentarer: utfärdad den 26 oktober 1981
shorter title Stålverk
superior title Excerpter ur Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
document number AFS 1981:19
release year 1981
place Ordförklaringar, s. 37–43
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 51
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen