Details for a source

Sources > Source
title Allmänna maskinanvisningar: anvisningar om allmänna skyddsåtgärder vid maskiner, redskap och maskinverktyg: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i maj 1978
shorter title Allmänna maskinanvisningar
superior title Excerpter ur Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 29
release year 1978
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 15
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen