Details for a source

Sources > Source
title Grävmaskinanvisningar: anvisningar om skyddsåtgärder vid grävmaskin och traktorgrävmaskin att iakttas av leverantörer, upplåtare och brukare: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i maj 1973
shorter title Grävmaskinanvisningar
superior title Excerpter ur Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 90
release year 1973
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-06-30
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen