Details for a source

Sources > Source
title Ordlista
superior title Innehållstjänster i fasta och mobila nät – en överblick av förutsättningarna för marknadens fortsatta framväxt
document number PTS-ER-2006:29
release year 2006
link http://www.pts.se/upload/Documents/SE/Innehallstjanster_i_fasta_och_mobila_nat_2006-06-28.pdf
place Bilaga 1, s. 34–35
posted/latest change 2010-05-05
number of terminological entries 10
 
publisher
organisation Post- och telestyrelsen, PTS
writer Pamela Davidsson