Details for a source

Sources > Source
title Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut
document number BFNAR 2006:1
release year 2006
link http://www.bfn.se/redovisning/RAD/bfnar06-1-grund.pdf
place Definitioner, s. 2
posted/latest change 2009-10-30
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Bokföringsnämnden