Details for a source

Sources > Source
title Bokföringsnämndens vägledning: Materiella anläggningstillgångar
shorter title Materiella anläggningstillgångar
link http://www.bfn.se/redovisning/VAG/VL01-3-materiellaAT.pdf
place Definitioner, s. 2–3
posted/latest change 2009-10-30
number of terminological entries 8
 
publisher
organisation Bokföringsnämnden