Details for a source

Sources > Source
title Bokföringsnämndens allmänna råd om definitioner och begrepp
document number BFNAR 2007:4
release year 2007
link http://www.bfn.se/redovisning/RAD/bfnar07-4-grund.pdf
posted/latest change 2009-10-30
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Bokföringsnämnden